повернутися бібліотека Ї

Тарас Возняк

Філософія мови

© Т. Возняк, 2009
© Незалежний культурологічний журнал «Ї», оформлення серії, 2009

ISBN 978-966-7007-76-8

 

ЗМІСТ

Від автора

Спроба формального підходу до опису семантичного простору мови

Семантична розгортка української лексеми «біля»

О-мовлення світу як його творення

Ви-говорення світу, або Панегірик Гомеру

Ґенеральна топоніміка мови

Мовчання

«Народження трагедії з духа музики» та «Лісова пісня», або Слово – музика – мовчання

«Небуття хамелеон» у поезії Емми Андієвської

Відродження івриту та української мови