повернутися бібліотека Ї

Станислав +2*

Антология

Москва 2001

ISBN 5-93721-066-2

Составление и перевод с украинского Андрея Пустогарова


ЗМІСТ


СОДЕРЖАНИЕ


Предисловие Владимир Ешкилев

Предисловие Владимир Ешкилев


СТАНІСЛАВ


СТАНИСЛАВ


Юрій Андрухович

Трава

З книги "Екзотичні птахи і рослини"
Гербарій
Вольф Мессінґ. Вигнання голубів
Пані капітанова
Старий Олійник
Доктор Дутка

Середньовічний звіринець
Єхидна

Ярмаркові патрети
Павло Мацапура, злочинець
Ваня Каїн

Музей
До пані Варвари Лангиш

Ярмаркові патрети
Пастух Пустай, поет, баронський син

Кримінальні сонети
1. Ніжність
2. Азарт
3. Життєпис
4. Мафія

Хроніка з 1719 р.
З біографії пілота
Загибель котляревщини...

Планетарій
Підземне зоо
Зміна декорацій

Ярмаркові патрети
Козак Ямайка
Самійло Немирич, авантурник

Липневі начерки подорожнього
Дух

З циклу "Листи в Україну"
З циклу "Індія"


Юрий Андрухович

Трава

Из книги "Экзотические птицы и растения"
Гербарий
Вольф Мессинг. Изгнание голубей
Пани капитанова
Папаша Олейник
Доктор Дутка

Средневековый зверинец
Ехидна

Ярмарочные патреты
Павло Мацапура, злодей
Ваня Каин

Музей
Госпоже Варваре Лангиш

Ярмарочные патреты
Пастух Пустай, поэт, баронский сын

Криминальные сонеты
1. Нежность
2. Азарт
3. Жизнеописание
4. Мафия

Из хроники 1719 г.
Из биографии пилота
Гибель котляревщины...

Планетарий
Подземный зоопарк
Смена декораций

Ярмарочные патреты
Казак Ямайка
Самойло Немирич, авантюрист

Июльские наброски прохожего
Дух

Из цикла "Письма в Украину"
Из цикла "Индия"


Ярослав Довган

З книги "1999"

"Життя тебе змагає..."
"Порожня пляшка, повний череп..."
Самітником на Сааремаа
"Уся ця їжа вас ще їсть?.."
"Прочиняє двері..."
"Господня мавпа у Господнім храмі...”
"Пам'ятай, що і тут, і он там..."
"Як досхочу накеруєшся Америкою...”
"Вона повернулася..."
"Її найліпше видно..."


Ярослав Довган

Из книги "1999"

"А жизнь одолевает..."
"Пустой стакан и полный череп..."
Отшельником на Сааремаа
"Вот эта вся еда вас ест?.."
"Дверь приоткрывает..."
"Господня обезьяна в Божьем храме...''
"Вспоминай, что и тут, и вон там..."
"Как всласть направишься Америкой...”
"Она возвратилась..."
"Лучше всего ее видно..."


Володимир Єшкілев

Медитація із дзеркалом посеред гірського села


Владимир Ешкилев

Медитация с зеркалом среди горного села


Іздрик

З циклу "Станіслав і 11 його визволителів”
4. Рікардо
5. Никола
6. Авессалом
8. Вінсент
11. Юрій


Издрык

Из цикла "Станислав и 11 его освободителей"
4. Рикардо
5. Никола
6. Авессалом
8. Винсент
11. Юрий


Галина Петросаняк

З книги "Світло окраїн"
З циклу "Архітектура"
Каріатида

"Це рідкісний випадок..."
"Сни в кінці листопада..."

З циклу "Улюблені боги та герої"
Пан
Тезей
Нарцис
Краків

"Коли тут почнуться дощі..."
"З перспективи пташиного лета..."
"Я впадаю в залежність від твоєї присутності..."
"Назавжди залишитися в школі домініканок..."


Галина Петросаняк

Из книги "Свет окраин"
Из цикла "Архитектура"
Кариатида

"Это редкостный случай..."
"В конце ноября..."

Из цикла "Любимые боги и герои"
Пан
Тезей
Нарцисс
Краков

"Когда дожди тут пойдут..."
"С удаления птичьего полета..."
"Мне нужно быть рядом с тобой..."
"Навсегда остаться в школе доминиканок..."


+2*


+2*


Сергій Жадан

З книги "Цитатник"
З циклу "НЕП"

З книги "Пепсі"
Пам'яті В.К.
Donbass Independent
"Червень дозрівав..."
Пластунка N
Динамо Харків
"Вона ще не виросла..."


Сергей Жадан

Из книги "Цитатник"
Из цикла "НЭП"

Из книги "Пепси"
Памяти В.К.
Donbass Independent
"Зрел июнь..."
Пластунка N
Динамо Харьков
"Еще не выросла..."


Микола Холодний

Хрестова гора
Карамболь


Мыкола Холодный

Крестовая гора
Карамболь

 

Приложение

Авторский перевод

Издрык

Из цикла "Станислав и 11 его освободителей"
4. Рикардо
5. Никола
6. Авессалом
8. Винсент
11. Юрий