Ганс Жан Арп

Страсбурзька конфіґурація

1

я народився в природі. я народився в страсбурзі. я народився у хмарі. я народився в помпі. я народився в маринарці.
у мене дві вдачі. у мене два причандалля. у мене п’ятірко чуттів. чуттів і не-чуттів. природа без-чуття. волю природі. природа то білий орел. дада-волю для дада-природи.
я моделюю книжку о п’яти защіпках. свавілля скульптора то темний безум.

2

німфа вгонобилась жити.
генерал відіграє важливу роль в природі.
в пірамідальній помпі чотири защіпки і дві діри.
в природі пірамідальна помпа помпує чорних птахів д’горі. я напомповую природу. ти напомповуєш мистецтво. страсбурґ у хмарі. п’ять віників лежать он ниць. чотири віники сидять. два віники стоять. ти знаєш що природа защіпка. ти знаєш що природа чорна дірка. ти знаєш що мистецтво чорна дірка. по хмарі у кожній дірці. змоделюй ще діру у дірі а у ній іще зо дві а у кожну із них по чотири діри а у кожну із них ще по п’ять. жваво помпа хмар помпує з маринарок хмари д’горі. помпа хмар помпує проти плахти німфи.

3

я народився у старбурзі.
я видав п’ять збірочок віршів. назви книжок цих то птаха у кубі — хмарина помпа — пірамідальна маринарка — знаєш зчорняєш — чотири защіпки дві дірки чотири віники.
1916 у цюріху дада вродилась в утісі. для не-чуття небезчуттєва дада. дада нечутна як і життя і природа. дада за природу і проти мистецтва. як і природа дада жадає для кожної речі простору. я стійма й сидьма віддаюсь скульптурі. ніхто не доведе мені що я ніколи не змоделював би німфи генерала чи орла.

4

ти знаєш що мені ніхто не доведе що не орел я. орел життя вітає. ти знаєш що в орла є п’ять життів чотири вдачі. ти знаєш, що в орла є власний титул. ти знаєш що у генерала п’ять титулів п’ять защіпок на два його чуття й чотири дірки в його утіхах. одначе ми з природою стеменно проти цих утіх й уроджених тих причандаль. природа теж життя вітає сидьма на землі чи стійма. чорна хмара у білій плахті з утіхи в світ пускає птаховисько.
а дада жадає.

Переклав Тимофій Гаврилів


ч
и
с
л
о

12

1998