на головну сторінку незалежний культурологічний часопис «Ї»
МАНІПУЛЯЦІЯ СВІДОМІСТЮ

Автори числа:

Васютинський Вадим, кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології АПН України, професор Київського славістичного університету, мешкає у Києві.

Віріліо Поль (Paul Virilio), філософ, урбаніст, “дромолог” (вчений, що вивчає швидкість як категорію сучасного світу), передбачив драму в Нью-Йорку в своєму нарисі Шалений Нью-Йорк /”New York Delire”/ (в книзі Пейзаж подій /”Un paysage d’evenements”, Galilee, 1996.Текст друкується за виданням Paul Virilio. La bombe informatigue. Strategie de la deception, Editions Galilee, Paris 1998,1999

Возняк Тарас, філософ, культуролог і політолог, головний редактор журналу “Ї”, мешкає у Львові.

Гончар Ярослав, аспірант Інституту соціальної та політичної психології АПН України, мешкає у Києві.

Дацюк Сергій, директор НВФ “Київ-Інформ-Простір”.

Дащаківська Оксана, магістр політології, менеджер журналу “Ї”.

Друль Орест, журналіст і соціолог міста, мешкає у Львові.

Еко Умберто (Umberto Есо), італійський естетик, семіотик і письменник, професор Болонського університету. Текст друкується за виданням: Umberto Eko. Cinque scritti morali. Bompiani, Milan,1997.

Епштейн Міхаїл, філософ, культуролог, літературознавець, есеїст, заслужений професор теорії культури та російської літератури університету Еморі (Атланта). Член ПЕН-клубу. Засновник та керівник спілок московської гуманітарної інтелігенції: „Клуб есеїстів”, „Образ і думка”, „Лабораторія сучасної культури”. З 1990 року мешкає у США. Автор мережевих проектів „ИнтеЛнет”, „Книга Книг”, „Дар слова” і „Веер будущностей”.

Каpа-Муpза Сєргєй, головний науковий співробітник, зав. сектором в Аналітичному центрі наукової та промислової політики, займається проблемами системного аналізу, зокрема, розробляє теми “Наука і криза індустріальної цивілізації”, “Росія – традиційне суспільство - Радянський проект”.

Керні Річард (Richard Kearney), професор філософії Дублінського університету, автор книги „States of Mind. Dialogues with contemporary thinkers on the European mind”.

Кирчів Андрій, журналіст, фахівець в галузі зв’язків із громадськістю, мешкає у Львові.

Кісь Юлія – психолог, мешкає у Львові.

Кривенко Марія, українська письменниця і поетеса, літературознавець, мешкає у Львові.

Леонтьєва Лідія, докторантка Львівського національного університету, політолог.

Ліотар Жан Франсуа (Jean Francois Lyotard), французький філософ, один з початківців постмодерністського методу, досліджував сучасні зв’язки між культурою, наукою, технологією та політикою. Текст друкується за виданням: Richard Kearney. States of Mind. Dialogues with contemporary thinkers on the European mind. Manchester University Press.

Магдиш Ірина, автор, співредактор журналу “Ї”.

Московічі Серж (Serge Moscovici), французький психолог, соціолог, керівник лабораторії соціально-психологічних досліджень у Вищій школі соціальних досліджень при Паризькому університеті, спеціаліст із соціальної психології.

Попович Мирослав, директор Інституту філософії НАН України, професор.

Потятиник Борис, директор Інституту екології медіапростору, мешкає у Львові.

Прохасько Тарас, письменник, належить до Станіславського феномену сучасної української літератури.

Рікер Поль (Paul Ricoeur), французький філософ і протестантський теолог, засновник і головний представник сучасної філософської герменевтики. Текст друкується за виданням: Richard Kearney. States of Mind. Dialogues with contemporary thinkers on the European mind. Manchester University Press.

Сватко Ярослав, український публіцист і видавець, у 1992-1996 – головний редактор тижневика Шлях Перемоги (Львів-Мюнхен-Нью-Йорк), з 1995 р. директор видавництва Галицька видавнича спілка.

Семків Ростислав, кандидат філологічних наук, викладач Національного університету Києво-Могилянська академія.

Татенко Віталій, доктор психологічних наук, професор, член-кор. АПН України, головний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології АПН України.

Хомскі Ноам (Chomsky, Noam Avram), американський лінгвіст та громадський діяч, критик зовнішньої та внутрішньої політики США, світової політики, а також маніпулятивної практики засобів масової інформації. Текст друкується за виданням: Richard Kearney. States of Mind. Dialogues with contemporary thinkers on the European mind. Manchester University Press.

Чайковський Ян, куратор числа, керівник проектів журналу “Ї”.

Чекмишев Олександр, заступник директора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.