зміст
попередня стаття наступна стаття на головну сторінку

Дмитро Кракович

У сучасному суспільстві еліта створюється

Поняття еліти

Еліта – поняття, передовсім, соціологічне. І часте використання цього терміна у політиці і публіцистиці не скасовує необхідности, насамперед, соціологічного підходу до нього. Отже, визначимося, що ж таке еліта? Адже якщо розмитий предмет розмови, то істини не сягнути.

Еліта – це впливові люди у тій чи иншій сфері громадського життя. Тобто, ключовим у розпізнанні приналежности людини до еліти є її впливовість, як би вона не реалізувалася: шляхом харизматичного впливу – передачею грошових сум чи виданими указами...

Еліта – це не обов’язково відомі люди, але і ті, хто, перебуваючи у тіні, за кадром, впливають на прийняття рішень. Референти иноді є «сірими кардиналами», а безіменні керівники середньої ланки приймають рішення, визначальні для життя регіонів; обличчя людей із силових структур звичайно не відомі (якщо вони відкрито не йдуть у політику), але від цього їхній вплив на політичне життя не менший.

Еліта – це не найбільш видатні люди. Зазвичай, слід володіти якимись неординарними якостями, щоб увійти до еліти і бути нею (вольові якості, енергійність, освіченість, культура, харизма). Однак, це не обов’язково, якщо твою кандидатуру просувають збоку.

Еліта – це не ті люди, що керуються суспільними інтересами. Еліта керується своїми інтересами, що можуть збігатися із суспільними.

Множинність сфер громадського життя визначає множинність еліт. Разом з тим, у публіцистиці й у масовій свідомості поняття еліти звужується до політичної еліти. У колах аналітиків розпізнають також господарську еліту. А є ще, скажімо, правова (інститути суду, адвокатури), культурна (духовна, наукова, художня) еліти. І представники різних еліт часто впливають на процеси у суспільстві опосередковано – через представників иншої еліти (так за діями «господарників» прослідковується вплив провідних економістів).

Спекуляції на тему: чи є в українському суспільстві еліта – це, по суті, розмови про те, яку еліту маємо, а яку хотілося б. Тому що еліта у суспільстві є завжди. І чим більше розвинуте суспільство, тим більш різнопланова його еліта. А державний устрій визначає розмір еліти, її структуру і ступені впливу.

Виявлення еліти

Найпростіший метод створити уявлення про еліту в Україні – це аналіз згадувань у ЗМІ про вплив на ті чи инші події. Це, щоправда, виявляє тільки частину еліти, але також дозволяє зрозуміти її структуру і ступені впливу окремих представників.

Експертні опитування журналістів і аналітиків у різних сферах дозволять частково виявити «тіньову» частину еліти і тонкі зв’язки між представниками еліти.

Експертні опитування самих представників еліти можуть дати ще повнішу інформацію, особливо, якщо мати на увазі, що на прямі запитання тут, радше, будуть отримані неповні, неточні чи перекручені відповіді – еліта не зацікавлена у розголошенні інформації. Але є непрямі методики. Наприклад, якщо просити проаналізувати якусь ситуацію, можна зрозуміти, якими механізмами і зв’язками користається чи, можливо, скористається сам опитуваний у своїй конкретній ситуації.

Еліта і демократія

Ідеальна демократія, що подається як рівний доступ усіх членів суспільства до управління цим суспільством, не залишає місця для еліти. Але ідеальної – прямої – демократії, як відомо, не існує. Принаймні, на сучасній стадії розвитку цивілізації.

У представницькій же демократії, що існує нині у так званих демократичних країнах і до якої прагне Україна, відбувається регулярне делегування влади (депутатам, президентам, міністрам, суддям), унаслідок чого і створюється еліта. Тобто, представницька демократія сама за необхідністю відтворює еліту.

Але при цьому розвинуті демократичні системи підтримують соціяльні інститути, що певним чином контролюють рівень свободи еліти. Це, приміром, конкуренція, суд, ЗМІ, громадські організації, філантропічні організації. В Україні такими стримуючими силами є наразі конкуренція еліт і консолідація з метою протистояння впливу зовнішніх еліт. Судова влада і відносно незалежні ЗМІ, як стримуючі важелі, – наразі у далекій перспективі.

Вплив на еліту

Еліта не є законсервованим елементом суспільства. Тобто, вплив на неї реальний.

По-перше, з боку зовнішніх еліт. На дії представників еліти може вплинути тиск політичних чи суспільних кіл ззовні. Він же, у свою чергу, викликається цілеспрямованими діями як міжнародних організацій, так і приватних осіб. Крім того, закордонні економічні ініціативи, що стосуються інтересів України, можуть впливати на поведінку окремих представників національної еліти.

По-друге, з боку инших еліт у своєму ж суспільстві. Найбільшим безпосереднім впливом у сучасному суспільстві володіють політична і господарська еліти. Окремі представники усередині цих еліт не консолідовані, а роз’єднані внаслідок зіткнення їхніх інтересів. Що і дозволяє иншим елітам, що не можуть приймати прямі рішення (найбільш впливові люди у ЗМІ, представники духівництва і под.), використовувати свій вплив на суспільство для підтримки одних чи створення несприятливих умов для инших.

По-третє, з боку нового покоління (це можна розглядати тільки як перспективний шлях). У країнах, що перебувають у періоді змін, омолодження еліти відбувається швидше. Нова еліта створюється шляхом освіти і виховання, а також налагодженням зв’язків – у країні і за рубежем. Нових зв’язків.

Звичайно ж, не потрібно переоцінювати можливости «роботи» з елітою. Еліта сильна. Але не задана, і не всесильна.


ч
и
с
л
о

45

2006

на початок на головну сторінку