Redaktiongruppe:

Taras Voznyak (Herausgeber)
Volodymyr Turetskyj
Oles Pohranychnyj
Mykhaylo Moskal
German Antonov
Kostyantyn Kovalyshyn

Unabhängige Kulturzeitschrift Ï
66 / 2011
L'VIV 1939 - 1941

 

 

ukr.

Homepage | Ji Archiv