на головну сторінку незалежний культурологічний часопис «Ї»
БРОДИ   BRODY   BRODY   בראד

Автори числа:

Варненська Моніка (Казиміра Єлонкєвіч) (1922-2010) – польська письменниця, журналістка.

Гошко-Кіт Анна (1926-2010) – представниця давніх брідських родів Мікулевичів, Краєвських, Леонтовичів, політв’язень, гро-мадська діячка, публіцист, авторка книги «Жертви за незалежність».

Іванюха Галина  - вчитель історії Бродівської  ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (м. Броди).

Корчак Андрій (м. Броди) – старший науковий співробітник Бродівського історико-краєзнав-чого музею, вчитель історії Бродівської гімназії ім. Івана Труша. Автор чотирьох книжок та понад 40-а статей з краєзнавства, історії архітектури, каменерізного мистецтва Брідщини, єврейських, латинських, староукраїнських ла-підарно-епіграфічних пам’яток Галичини та Волині, історія релігії, літературознавства, бібліїстики та сучасних культурологічних проблем краю.

Куцмани Бьоріс (Відень) – доктор історії та германістики, Інститут східноєвропейської істо-рії Віденського університету, автор трьох книг з історії австро-російського прикордоння і мроди.

Ульянов Володимир (м. Броди) – фотограф, краєзнавець, праців-ник Бродівського історико-крає-знавчого музею. Автор низки краєзнавчих розвідок, присвячених маловідомим сторінкам в історії міста Броди. Як фотограф ілю-стрував книги, буклети та наукові статті.

Стрільчук Василь (м. Броди)– директор Бродівського історико-краєзнавчого музею. Автор понад 70 наукових та науково-популярних статей з історії Брідщини, краєзнавчих буклетів та путівників. Лауреат журналістської премії ім. Петра Полтави за цикл документальних матеріалів про визвольний рух на Брідщині у 1944-1952 рр. (2004).

Ханакова Наталія (м. Броди)– бібліотекар Бродівського історико-краєзнавчого музею, автор крає-знавчих  статей.