повернутися бібліотека Ї

Тарас Возняк

Філософічні есе

© ДУХ I ЛIТЕРА, макет та художнє оформлення, 2016 - 590 с.
© Тарас Возняк
ISBN 978-966-378-416-8
Видавці: Костянтин Сігов та Леонід Фінберг

Коректура: Іванка Подольська
Дизайн обкладинки: Христина Рябуха
Комп’ютерна верстка: Герман Антонов
Дизайн серії: Христина Рябуха

У виданні збережено авторський правопис


Видання вийшло завдяки ТЗОВ INIT:ЗМІСТ

ФІЛОСОФІЯ МІСТА

БУДУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ
Місто як «машина для життя»
Феномен міста
Морфологія міського простору
Семантичні простори міста
Народження та генеза ідеї «ідеального міста»
Просторово-часовий локус мітологеми Єрусалиму
Масонство як будування храмів і людини
Видиво міста «Germania»
Дерево-місто і місто-матриця, чи δημοκρατια проти δεσποτια

МІСТО
Феномен галицької ідентичності
Місто: Sine qua non - без чого немає
Місто: Спільний українсько-польсько-єврейський культурний спадок
Місто: «Всякому городу свій нрав і права»
Місто: Подих смерті
Місто і Галичина сьогодні

ЛЮДИ
Богдан-Ігор Антонич – φόβος чи έρως міста
Пропозиції до життєпису та інтелектуальної біографії Майстра Пінзеля
Іоан Ґеорґ Пінзель як маркер
Орлине гніздо роду Шептицьких
Вільний будівничий Іван Левинський
Уроки Блаженного отця Омеляна Ковча


ФІЛОСОФІЧНI ЕСЕ

Ancilla theologiae
Дар життя
Манівці раціоналізму
Слугування та віра
Що є мораль?
Складність людини і надія
Гріх існування
Зауваги на тему постмодерну як цивілізаційної кризи
Кожен-бо ангел - жахливий, або Естетика contra етика
Цивілізація очікування
Хасидизм та катастрофа «банального зла»
Відродження держави та людина
Зауваги до філософських аспектів екуменічного діалогу
Мамай чи майбутнє
Кадиш за Митрополитом Андреєм Шептицьким
Про подолання ксенофобії
Iнтелектуали i влада
Про розуміння драм Шекспіра
Чи існує суспільний запит на академічну етику?