повернутися бібліотека Ї

Тарас Возняк

Ретроспективна полiтологiя.
Епоха Януковича


© Т. Возняк, 2010
© Незалежний культурологічний журнал «Ї», оформлення серії, 2010

ЗМІСТ
Вступ.  Російський проект України. Епоха Януковича. POST-Ющенко
Знову втрата Республiк
Становлення концепцiї розвитку та модернiзацiї України
Футуризми напередоднi виборiв
Першi висновки президентської виборчої компанiї 2010 року
Янукович iде у руслi росiйської зовнiшньої полiтики
Змiна влади. Аспект губернаторський
Вiдхилення електорального маятника чи пiдготовка до згортання українського проекту
Для того, щоб нiчого не змiнилося, потрiбно змiнити все
Диктатура меншостi - первородний грiх демократiї
Кiлька зауваг до трагiчної загибелi президента Республiки Польща пiд Смоленсько
Полiтичний контекст катастрофи пiд Смоленськом i її наслiдки
Такого всеукраїнського реготу не було давно
Федералiзацiя України чи пiдготовка до демонтажу
Осмислення стану безпеки держави Україна знову лягло на плечi української громадськостi та українського експертного спiвтовариства