повернутися бібліотека Ї

Роберт  Каґан

Про рай і владу

Америка і Европа у новому світовому порядку

Переклад з англійської Яна Чайковського і Галини Безух

ISBN 966-7790-08-8
Львів, 2004

ЗМІСТ

Про рай і владу

Післямова