повернутися бібліотека Ї

Тарас Возняк

Феномен місця


© Т. Возняк, 2014
© Незалежний культурологічний журнал «Ї», оформлення серії, 2014

 

ЗМІСТ

По-ставлення і від-чуження
Порядок по-ставлення
Єдність дійства по-ставлення
По-ставлення-нас і по-ставлення-світу як в-ведення учас і при-ведення-у-місце
По-ставання у горизонті того-що-постійно-очевидне
Роз-кривання-до-нас місць як в-ведення у час
Проблема бування-у-сокритості
Про зустріч
При-йняття та у-своєння contra пі-знання та від-чуження
Різноманіття, нудьга і місце
Метафорика від-чуженого блукання та нуда за у-причетненням