зміст
попередня стаття наступна стаття на головну сторінку

Комісія з прав людини Організації Об’єднаний Націй

Декларація про підтримку ідеалів миру, взаємоповаги і людського взаєморозуміння серед молоді

Проголошено резолюцією Генеральної асамблеї ООН №2037(ХХ) від 7 грудня 1965 року

Генеральна Асамблея,

виходячи з того, що категоріями Статуту Об’єднаних націй людина визнає себе зобов’язаною оберігати майбутні покоління перед страхіттями війни;

виходячи надалі з того, що Статутом ООН підтверджене визнання фундаментальних прав людини; гідности людської особистости та рівности поміж людьми і народами;

підтверджуючи принципи, закладені у Загальній декларації прав людини; Декларації про незалежність колоніальних країн та людей; Декларації ООН про усунення усіх форм расової дискримінації; резолюції Генеральної асамблеї ООН №110(ІІ) від 3 листопада 1947 року про засудження усіх форм пропаганди, яка спрямована на провокацію війни і загрозу миру; Декларації прав дитини; Резолюції Генеральної асамблеї ООН № 1572(XV) від 18 грудня 1960 року, які мають особливі положення щодо виховання молодих людей у дусі миру, взаємної поваги та людського взаєморозуміння;

виходячи з того, що цілями Організації об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури є підтримка миру і безпеки при сприянні співробітництву серед народів шляхом розвитку освіти, науки і культури, і визнаючи роль і внесок цієї організації в освіту молодих людей у дусі міжнародного взаєморозуміння, співробітництва і миру;

беручи до уваги факт, що жертвами у катастрофах і нещастях, які спіткали людство, є молоді люди, яким довелось страждати чи не найбільше;

з переконання у тому, що молоді люди хочуть бути впевненими у своєму майбутньому, і що мир, свобода і справедливість належать до першочергових гарантій, завдяки яким їхні бажання справдяться;

пам’ятаючи про значну роль, яку молодь відіграє у кожній сфері людських стремлінь і про факт, що саме вона покликана керувати долею людства;

пам’ятаючи між іншим і про те, що в наш вік великих наукових, технологічних та культурних досягнень, енергія, ентузіазм і творчий потенціал молоді повинен сприяти матеральному і духовному прогресу усіх людей;

з переконання у тому, що молодь повинна знати, поважати і розвивати культурну спадщину власних країн і усього людства;

тим більше з переконання у тому, що освіта молоді та молодіжні обміни, обміни ідеями у дусі миру, взаємоповаги і людського взаєморозуміння допоможуть покращити міжнародні відносини і зміцнити мир і безпеку;

Проголошує цю Декларацію підтримки ідеалів миру, взаємоповаги і людського взаєморозуміння серед молоді.

Принцип І

Молоді люди повинні виховуватись у дусі миру, справедливости, свободи, взаємоповаги і взаєморозуміння з метою підтримки рівних прав для усіх людей і народів, економічного та соціального прогресу, роззброєння і збереження міжнародного миру і безпеки.

Принцип ІІ

Усі засоби освіти, включаючи також виховання батьків і сім’ї як особливо важливі, навчання і інформування, спрямовані на молодь, повинні вкорінювати у них ідеали миру, гуманізму, свободи і міжнародної солідарности і усі інші ідеї, що сприяють зближенню людей, знайомити молодь з роллю, яка покладена на ООН у збереженні та підтримці миру та сприяння міжнародному взаєморозумінню і співробітництву.

Принцип III

Молоді люди повинні виховуватись з усвідомленням людської гідности та рівности, без огляду на расову приналежність, колір шкіри, етнічне походження чи віросповідання і у повазі до основних прав людини і прав людей на самовизначення.

Принцип IV

Обміни, подорожі, туризм, вивчення іноземних мов, недискримінаційне партнерство міст і університетів та інші подібні заходи повинні сприяти об’єднанню молодих людей усіх країн у їх навчальній, культурній і спортивній діяльности у дусі цієї Декларацій.

Принцип V

Національні і міжнародні молодіжні об’єднання повинні допомагати сприянню реалізації цілей ООН, особливо в плані міжнародного миру і безпеки, дружніх відносин між народами на основі поваги до суверенітету держав, остаточної заборони колоніалізму і расової дискримінації та інших порушень прав людини.

Молодіжні організації, згідно з цією Декларацією, повинні, кожен у своїй галузі, всіляко підтримувати недискримінаційність у роботі та освіті молодого покоління відповідно до цих ідеалів.

Такі організації, відповідно до принципів свободи асоціацій, повинні сприяти вільному обміну ідеями у дусі принципів цієї Декларації і цілями ООН, зазначеними у її Статуті.

Усі молодіжні організації повинні діяти згідно з принципами цієї Декларації.

Принцип Vl

Освіта молоді повинна у першу чергу спрямовуватись на розвиток усіх їх здібностей та набуття молодими людьми вищих моральних якостей, глибоко пов’язаних з благородними ідеями миру, свободи, людської гідности і рівности, вкорінених повагою і любов’ю до людства і його творчих досягнень. У цьому плані важливу роль відіграє сім’я.

Молоді люди повинні усвідомити свою відповідальність перед світом, який покликав їх визначати свій розвиток і випромінювати почуття впевнености у щасливому майбутньому людства.

Переклала Ярина Боренько


ч
и
с
л
о

24

2002

на початок на головну сторінку