зміст
попередня стаття наступна стаття на головну сторінку

Майкл Фербенкс

Змінюючи свідомість нації: елементи процесу формування добробуту

Вступ: звинувачення корови за відсутність добробуту

Компанія «Монітор» на замовлення уряду та лідерів приватного сектору Колумбії вивчала ситуацію і надавала рекомендації щодо того, як виробники шкіри цієї країни Андів могли стати більш успішними за рахунок експорту до Сполучених Штатів. Ми почали з Нью-Йорку, щоб знайти покупців шкіряних сумок з усього світу, і провели інтерв’ю з представниками 2.000 роздрібних підприємств в різних куточках Сполучених Штатів. Дані були складні, проте звузилися до одного, досить чіткого твердження. Ціни на колумбійські сумки є занадто високими, а їх якість занадто низькою.

Ми повернулися до Колумбії, щоб спитати виробників, що знижує якість їх продукції та змушує встановлювати такі високі ціни. Вони сказали нам: «No es nuestra culpa» – це не наша вина. Вони сказали, що це вина місцевих чинбарів, які постачають їх шкірою. Виробництво шкіри захищене 15% ввізним митом, встановленим колумбійським урядом, що робить ціну на конкуруючу шкіру з Аргентини занадто високою.

Ми поїхали у сільську місцевість, до власників чинбарень. Шкіряні підприємства забруднюють навколишні ґрунти та воду шкідливими хімікатами. Власники радісно відповіли на наше запитання: «Це не наша вина. Це вина mataderos – бойні. Вони постачають низькоякісну шкіру чинбарям, тому що можуть продати м’ясо корови за більші гроші з меншими зусиллями. Вони мало переймаються тим, що можуть пошкодити шкіру».

Ми заїхали у campo і знайшли бойню із ковбоями, різниками та керівниками, які тримали секундоміри. Ми запитали їх те саме, і вони пояснили, що це не їхня вина, а вина господарів ранчо. «Ви знаєте, – сказали вони, – деякі з фермерів надмірно таврують своїх корів, намагаючись не дозволити злодіям, деякі з яких захищають наркобаронів, їх викрадати». Велике тавро нищить шкіру.

Ми нарешті добралися до ранчо далеко від столиці. Ми досягли кінця нашого пошуку, оскільки більше не було з ким говорити. Фермери говорили швидкою місцевою говіркою. Вони сказали нам, що ця проблема – не їх вина. «No es nuestra culpa, – сказали вони. – Es la culpa de la vaca». Це вина корови. Корови тупі, як вони пояснили. Вони труть свою шкіру об колючий дріт, що почухатися та відігнати кусючих мух цього регіону.

Ми пройшли довгий шлях, клацали по клавіатурі наших ноутбуків на дорогах, схожих на пральну дошку, і ходили у наших черевиках по в’їдливій долівці шкіряних підприємств та по багнюці. Ми дізналися, що колумбійські виробники сумок не можуть конкурувати за привабливий американський ринок, тому що у них тупі корови.

Численні інтерпретації проблеми

Існує чимало способів розглянути проблеми, з якими стикнулися наші друзі у Колумбії. Уявіть пояснення макроекономіста цієї історії з «виною корови»: він може ліквідувати мито та «дати змогу ринку досягнути нової рівноваги». Неурядові організації могли б попрацювати над тим, щоб поліпшити колючу огорожу, а консультанти з бізнес-стратегії могли б дослідити та сегментувати споживчий ринок. Соціологи могли би сказати, що «рівень міжособистісної довіри» в громаді є дуже низьким. Антрополог міг би сказати, що вони просто перебувають «на иншій стадії економічного розвитку» і їх слід залишити в спокої, щоб вони прогресували у природний спосіб.

Різні інтерпретації нашого досвіду з Колумбії проливають світло на різні інтерпретації перешкод на шляху створення добробуту. Добробут, врешті-решт, складно визначити. Так само, як різні люди розглядають історію корови у різному світлі, існують різні погляди на те, що таке добробут і як його створювати. Щоб детальніше це розглянути, я розділю добробут на окремі складові, поясню, чому добробут є важливим, і запропоную елементи процесу змін для формування добробуту.

Що таке добробут?

Добробут – це здатність окремих осіб, груп чи нації забезпечувати захист, їжу та инші матеріальні блага, щоб надати людям можливість добре жити [1] , відповідно до їх власного визначення. Добробут допомагає створювати простір в серцях та умах людей, і вони можуть провадити здорове емоційне та духовне життя, відповідно до власних переваг, необтяжені щоденними турботами про матеріальні блага, які необхідні їм для виживання.

Ми думаємо про добробут як про потік та фонди. Багато економістів розглядають це як потік доходу: спроможність особи купувати набір товарів чи отримувати цінність, створену кимось иншим. Ми використовуємо осучаснене поняття про дохід, яке називається «купівельна спроможність» [2] . Наприклад, дохід на душу населення у Румунії складає 1.350 дол. США, проте їх купівельна спроможність складає майже 3.500 дол. США, тому що вартість багатьох речей є нижчою, ніж на світовому ринку.

Добробут також означає сприятливе середовище, що підвищує продуктивність. Тому, ми можемо розглядати добробут як певні фонди [3] . Я перелічу сім типів фондів чи капіталу, останні чотири з яких складають соціальний капітал:

1. Природні багатства, такі як розташування, підземні запаси, ліси, береги та клімат.

2. Фінансові ресурси нації, такі як заощадження та міжнародні резерви.

3. Капітал, створений людьми, такий як будинки, мости, дороги та телекомунікації.

4. Інституційний капітал, такий як юридичний захист матеріальної та нематеріальної власности, ефективні урядові структури та фірми, що максимізують цінність для акціонерів, виплачують премії і навчають робітників.

5. Освітні та наукові ресурси, такі як міжнародні патенти, університети, можливість «розумового котла».

6. Людський капітал, який поєднує уміння, знання, можливості.

7. Культурний капітал, який означає не тільки очевидні вияви культури, такі як музика, мова та ритуальні традиції, але і настанови і цінності, які пов’язані з інноваціями.

Відхід від концептуалізації добробуту як простого потоку доходу на душу населення, дає змогу розглянути більш широко системи і рішення щодо інвестицій в середовище, що є багатшим, створює більше можливостей, є «високопродуктивним» [4] . Нобелівський лауреат Амарт’я Сен (Amartya Sen) каже, що «перевага погляду (на добробут – прим. перекл.) як на фонди у кращому уявленні про здатність нації продукувати речі в майбутньому» [5] .

Чому добробут має значення?

Ми знаємо, що люди в усьому світі мають надзвичайно різну купівельну спроможність і країни у різних пропорціях володіють запасами багатства. Відповідно до Томаса Соуела, «нам доведеться стикнутися з найбільш жахливим фактом столітньої соціальної історії, – глибокою відмінністю у продуктивності різних людей і економічними й иншими наслідками такої різниці» [6] . Останні звіти Світового банку вказують на те, що стандарти життя в багатьох регіонах Африки, Латинської Америки та Азії загрожені зниженням продуктивности.

Існує тісний зв’язок між бідністю та недоїданням: мускульна маса, зупинка в розвитку, підвищена чутливість до інфекцій та порушення когнітивної здатности у дітей. 84% усіх дітей світу живуть у бідності, яка оцінюється у розмірі менше двох доларів щоденного доходу на душу населення. Більшість усіх немовлят світу народжуються у бідності. Тривалість життя, письменність, питна вода та смертність серед новонароджених корелюються з продуктивністю і добробутом нації. У країнах з низьким доходом у 1990 році 607 на кожні 100.000 жінок помирали при пологах, тоді як у розвинутих економіках помирали тільки 11 на кожні 100.000 [7] .

Проте, бідність є глибшою, ніж показує статистика. Бідність знищує прагнення, надію та щастя. Це та бідність, яку ти не можеш виміряти, проте гостро відчуваєш. Існує багато праць про взаємозв’язок між вищим доходом і продуктивним ставленням до влади, толеруванням инших та підтримкою громадянських свобод, відкритости до иноземців, позитивними стосунками з підлеглими, самооцінкою, почуттям особистої компетенції, намірами брати участь у громадських і національних справах, міжособистісною довірою та задоволенням власним життям. Як писав учасник симпозіуму Рональд Інґлгарт, вищий рівень самоусвідомленням як об’єктивного, так і суб’єктивного благополуччя пов’язаний з вищим рівнем національного процвітання [8] .

Як ми повинні говорити про вірування і добробут?

У кожному суспільстві існують групи людей з різними уявленнями про те, що таке добробут і як він створюється. Визначення та розуміння цього є основою змін. У праці «Оранка моря – зміцнення прихованих джерел росту у світі, що розвивається» ми разом із Стейс Ліндсі розробили кілька принципів, які пов’язані з ментальними моделями [9] :

  • Ментальна модель складається з конкретних та специфічних вірувань, висновків та цілей, що походять від першої особи. Це ментальна мапа того, як працює світ [10] .
  • Існує набір вірувань і настанов, що є або про-інноваційними і створюють умови для добробуту, або анти-інноваційними [11] . Ці вірування формують ментальну модель.
  • Ментальна модель може бути визначена і протестована через специфічне, чітко визначене завдання. Нобелівський лауреат Дуглас Норт пише, що людські істоти використовують «як... ментальні моделі, так і інституції», щоб сформувати ефективну економіку» [12] .
  • Нарешті, ментальні моделі можуть змінюватися. Хоча культура передбачає передачу значень від одного покоління до иншого [13] , проте ймовірно, що це не є генетичним процесом [14] .

Алекс Інклз пропонує, що у цілому світі існує загальна конвергенція дій та вірувань. Він стверджує, що «існують свідчення сильної тенденції руху нації у напрямку все більшого використання режимів продуктивности на основі автоматизації праці, що, в свою чергу, ґрунтується на технології та прикладній науці». Він пропонує, що така нова організація праці створює нові інституційні моделі і нові ролі для людей, а також «насаджує... нові настанови і цінності» [15] .

Йозеф Штігліц, колишній головний економіст Світового банку, пише, що «розвиток є трансформацією суспільства, рух від традиційних стосунків, традиційного способу мислення, традиційних способів організації охорони здоров’я та освіти, традиційних методів виробництва до сучасних» [16] .

Якщо такі визначні особистості у цьому переконані, тоді ж чому програма дій урядів і міжнародних організацій нехтує дослідженнями ментальних моделей? Чому існує так мало формальних національних чи регіональних процесів змін, які спрямовані на зміну способу мислення? Яку позицію в цьому питанні займають найголовніші світові організації з розвитку? Чи вони обмежені браком обізнаности, недосконалістю знаряддя, недостатністю внутрішнього консенсусу, політичною коректністю до акціонерів та преси, державними бар’єрами чи власним способом мислення? Навіть Пол Кругман, один з найвпливовіших сучасних економістів, визнає, що «економісти вирізняються вражаючою грубістю у своїх поглядах на особистість та її мотивації. ... економісти мають погану славу з огляду на повну відсутність їх інтересу до того, як люди насправді почуваються чи що вони думають» [17] .

Після п’яти десятиліть назагал розпачливо повільного розвитку, ментальні моделі можуть запропонувати ліпший шлях до розуміння та підходи до проблеми бідности. Організатор симпозіуму Лоренс Гаррісон пропонує, що цей тип зміни буде важким, оскільки «він вимагає здатности до об’єктивної інтроспективи та застосування внутрішніх факторів, що стосуються найбільш чутливих питань самовизначення і самоповаги» [18] . Інклз погоджується, що інтроспектива є важливою: «якщо нація наголошує на тривалому процесі самоаналізу, це ознака її сучасности. ... [сучасна нація] є самокорегуючою» [19] .

Ми, як практики, постійно замислюємося, чи потенційні клієнти – нації, які просять допомоги у покращенні їх економік, можуть розвинути більшу здатність до самокорегування. Щоб відповісти їм, ми повинні зробити перший з численних кроків до процесу змін і спитати: якою є модель нації для формування добробуту?

Елементи процесу змін

Зміна – це грузький процес, і він ніколи не буде чітко визначеною послідовністю. Окрім того, люди, які прагнуть змінитися, будуть змушені мати схему, яку вони підтримують, і знати компоненти, які необхідні для змін, а також мати широкий набір умінь і знань у різних галузях.

Лідери націй як державного, так і приватного секторів запрошують нас допомогти їм поліпшити їх економіки, особливо конкурентоспроможність в експортуванні товарів. За останні десятиліття ми навчилися, що макроекономічні рецепти, які розроблені для політичного та інтелектуального капіталу Північної Америки та Европи, є недостатніми. Хоча методології є складними і черпають натхнення в різних інтелектуальних сферах, я скорочу їх до десяти критичних елементів і використаю приклади з нашої роботи у кількох країнах. У цій частині я зосереджуся на перших п’яти кроках, оскільки вони створюють умови для розуміння наступних кроків, від шостого до десятого [20] .

Декодування існуючої стратегії добробуту

Більшість націй, які не створюють багатства швидкими темпами, мають багато спільного. Наші дані свідчать, що вони надмірно покладаються на природні ресурси, включаючи дешеву робочу силу, вони вірять у просту перевагу клімату, розташування і сприяння уряду [21] . З огляду на те, вони часто не розвивають здатності виробляти диференційовані товари та послуги, що створюють більшу цінність для вимогливих споживачів, які хочуть платити більше грошей за ці товари. Зосереджуючись на цих перевагах, які легко скопіювати, на цих нижчих формах капіталу вони конкурують виключно на основі ціни, що має тенденцію знижувати заробітну плату. Утримання заробітної плати на низькому рівні показує, яка країна буде залишатися бідною найдовше. Це експорт на основі бідности, а не на основі створення багатства. Спроможність нації створювати цінності, як цінові, так і не-цінові, для споживачів в країні та поза її межами є саме тим, що визначає її продуктивність, і тому добробут [22] .

Країни, які вважаються багатими на природні ресурси, часто насправді не є багатими. Венесуела має територію, що дорівнює штату Техас, з великою площею лісів, запасами нафти, красивими пляжами та сумішшю тубільних груп і народів з Еспанії, Німеччини, Італії та Середнього Сходу. Багато людей вірять, що Венесуела є потенційно найбагатшою нацією Латинської Америки. Однак, у середині 1970-х років купівельна спроможність середнього громадянина країни знизилася. Якщо взяти прибуток від нафти 1997 року в розмірі 14 мільярдів дол. США і поділити його на населення в 21 мільйонів осіб, то виявиться, що нафтовий дохід становить менше двох доларів у день на одного громадянина. Більше того, ці прибутки ніколи не розподіляються рівномірно: Венесуела має найвищі темпи зростання рівня бідности на континенті. Понад 90% експорту країни складають необроблені природні ресурси. Наші дослідження показують, що чим більше країна експортує природних ресурсів, тим менше добробуту для пересічного громадянина вона створює.

Розгляд семи форм капіталу, згаданого вище, вказує на той факт, що Венесуела володіє природними багатствами, і коли ціни на основні предмети торгівлі є високими, країна тимчасово стає фінансово багатою. Однак, країна має застарілу транспортну та комунікаційну інфраструктуру, що була на рівні тільки наприкінці 1970-х років, урядові інституції, які є неефективними та корумпованими, та університети приватного сектору, що не створюють капіталу знань. Щодо людського капіталу, Венесуела має найнижчий рівень початкової та середньої освіти на континенті. І нарешті, деякі цінності та настанови венесуельців є анти-інноваційними та чинять опір прогресу. Наприклад, довіра та повага до національних лідерів є найнижчою, яку ми де-небудь зафіксували. Венесуела стала жертвою власного фальшивого успіху, надміру її природних багатств та її неспроможности навчитися приймати складне рішення та запроваджувати щось нове.

Створення відчуття терміновости

Деякі нації готові до змін, а инші – ні. Те, що створює надзвичайну терміновість для одних людей, не створює достатньої терміновости для инших. Почуття терміновости виникає тоді, коли існує різниця між очікуваннями і реальністю. Очікування є поінформованими та розподіляються з огляду на знання про зовнішні події і відчуття мети.

Я знаю одну африканську країну, яка є менш відкритою до змін, ніж повинна. Ця нація є однією з найбільших боржників на душу населення в світі. Їй надавали чи позичали 8 мільярдів доларів з 1991 року, і у той же період стандарт життя на душу населення знижувався на 4% щороку. Три з десяти людей показали позитивні результати на ВІЛ-інфекцію. Традиційна галузь експорту зруйнована, вона стала жертвою недостатніх інвестицій, зниження споживчого попиту та конкуренції. Сім з десяти людей живуть на менше, як на 1 долар у день.

Коли я обговорював з ними програму запобігання СНІДу, що отримує недостатнє фінансування, я спитав, що їм треба робити, щоб зупинити поширення ВІЛ-інфекції. Один член кабінету сказав: «Ми кажемо людям припинити займатися сексом». Коли я запропонував поглянути на успіхи, яких досягла Уганда, вони мені сказали, що їх Уганда не цікавить, оскільки вони «не Уганда, і взагалі мали третій найвищий рівень життя в Африці» двадцять п’ять років тому. Вони запропонували запровадити у Кабінеті міністрів посади юристів і бухгалтерів, і відмовилися «йти назад до школи вчитися» тільки тому, що так роблять инші нації. Вони критикують Світовий банк і ММФ за тиск, звинувачують у свої проблемах зовнішні чинники, як-от спадщину апартеїду в регіоні та війну в Анголі. Вони планують перейти до експорту кукурудзи, в якому вони «будуть мати природні переваги», і продовжувати позичати у Світового банку. Цього року вони повинні використати більше половини траншу у 400 мільйонів доларів на погашення старих боргів.

Хтось може приписати таку поведінку фаталізмові, благоговінню перед більш успішним минулим, сліпій гордості і браку відкритости, що стоять на заваді освіті та інноваціям. Одне не викликає сумніву: ця країна приречена на ще більшу невдачу, допоки не станеться криза, яка змусить їх замислитися над глибоко вкоріненими перешкодами до їх продуктивности.

Розуміння спектру стратегічного вибору і забезпечення його аналітичною інформацією

Велика кількість виборів, які є в розпорядженні фірм та урядів, можуть бути зведені до наступних категорій:

Мікровибір. Бізнес-стратегія ґрунтується на інтегрованому наборі рішень, розроблених для виконання специфічного набору завдань у поінформований і своєчасний спосіб. У націй, що розвиваються, ми бачимо небагато стратегій компаній, що базуються на основі належних досліджень, чітко сформульовані та підтримуються корпоративними лідерами. Ми виявили сім типів неконкурентної поведінки на мікроекономічному рівні: надмірна залежність від природних ресурсів та дешевої робочої сили; недостатнє розуміння купівельних преференцій иноземних споживачів; брак знань про діяльність конкурентів; погана співпраця між фірмами; брак інтеграції у глобальні ринки; патерналістські стосунки між урядом і приватним сектором; оборонна позиція в уряді, приватному секторі, спілках та ЗМІ.

Ці сім типів є нормою для компаній в країнах, де рівень життя пересічного громадянина є невисоким і не зростає. Результатами цих семи типів є низька заробітна плата і простий експорт, що конкурує за ціною на все більш вимогливому ринку, що дає все менше прибутків.

Зміна типу неконкурентної поведінки вимагає певних рішень на рівні фірм, що спрямовані на отримання нових знань та формування нового процесу прийняття рішення. Всередині такої поведінки прихована можливість досягнення добробуту.

Макровибір. Другий вибір – це рівень надання урядом підтримки приватному сектору. Дехто може казати, що уряду потрібно робити більше для приватного сектора, а деякі кажуть, що уряд повинен забратися з дороги. Якщо ми робимо вибір уряду на користь втручання в економіку, то виявимо широкий спектр між класичним соціалізмом та монетаризмом. На Кубі уряд став надмірно відповідальним за добробут середнього громадянина, забезпечуючи його житлом, системою охорони здоров’я, освітою, місцем праці, харчуванням, розвагами і новинами. Власність перебуває в руках держави у формі колективної власности; діє централізоване планування, що використовує кількісні цілі та адміністративні ціни. Розподіл доходу має тенденцію бути рівним, а темпи росту – низькими.

Монетаристський підхід є різким соціальним контрастом між урядом та приватним сектором, при якому уряд повинен створювати стабільне макроекономічне середовище, а підприємства приватного сектору забезпечувати зростання. Ця стратегія акцентує на стабілізації ринків, вивільненні зарплат та курсів обміну валюти та на тому, що дозволяє ринкам вільно розвиватися. Така стратегія, як виявляється, породжує більше бідности та поглиблює різницю між доходами, особливо на першому етапі. Вона відмовляється визнавати, що уряд відіграє роль в інноваційному процесі. На нашу думку, це надмірна реакція на невдалу політику урядових інтервенцій (наприклад, заміна імпорту, що було таким популярним в Африці та Латинській Америці в 1970-х та 1980-х роках).

Наше бачення відрізняється від обох цих національних стратегій. Ми віримо, що уряду потрібно робити все, що могло б допомогти приватному сектору досягнути успіху, за винятком конкуренції. Це означає інвестиції чи допомогу приватному сектору інвестувати у вищі форми капіталу. Уряд у бідній країні буде змушений робити більше, ніж у багатій країні. Ці стосунки між урядом і приватним сектором повинні відповідати етапу росту та можливостям кожного сектора.

Створення привабливого бачення

Бачення служить для створення відчуття мети, що заохочує людей діяти инакше. Наступні вісім елементів доброї ментальної моделі сформувалася в результаті нашої роботи з лідерами Уганди:

1. Високі та зростаючі стандарти життя для всіх в Уганді.

2. Розуміння, що світ змінився радикально: вартість комунікацій, транспорту та навчання швидко знижується.

3. Визнання, що Уганда надмірно залежна від основних переваг, які легко скопіювати: підземні багатства, клімат, сприяння уряду та дешева робоча сила.

4. Розуміння, що багатство ґрунтується на складному людському капіталі та настановах, що зосереджуються на конкуренції як силі, що пришвидшує інновації та посилює ініціативу, навчання, міжособистісну довіру та співпрацю

5. Розуміння, що стратегії Уганди не є вибором між економічним ростом та соціальною рівністю, а полягає в тому, що економічний розвиток сприяє соціальній рівності і навпаки. Чим більше ми інвестуємо в людей, тим кращими є шанси компанії та нації досягнути розвитку.

6. Розуміння, що продуктивність – це не просто змагання на основі факторів, якими Уганда є природно обдарованою. Конкуренція – це продуктивність, і вона визначає, в яких сегментах ми хочемо конкурувати, де ми будемо конкурувати і як ми будемо конкурувати.

7. Визнання, що уряд Уганди повинен робити все можливе, щоб допомогти приватному сектору, за винятком впливу на конкуренцію. Він повинен інвестувати у людей, спеціалізовані інфраструктури, освітні організації та проводити діалог між приватним сектором, політичною опозицією, спілками та иншими націями не з позиції захисту.

8. Розуміння, що приватний сектор Уганди повинен більше інвестувати у вивчення преференцій споживачів, у знання про діяльність конкурентів, нові канали дистрибуції, у розвиток своїх людей і продукції.

Нації, що розвиваються, повинні охопити ці ключові елементи бачення, оскільки вони прагнуть удосконалити свою економіку і досягнути добробуту для більшої кількості людей.

Створення нових мереж зв’язків

Після дванадцяти років громадянської війни сальвадорці сміливо присвячують себе побудові нових мереж, як частини національного процесу змін, між виробниками та иноземними споживачами в межах країни і між ними та їх родичами-емігрантами у Сполучених Штатах. Виробники декоративних рослин поїхали до Флориди та Нідерландів, щоб зустрітися та дізнатися про канали дистрибуції. Виробники меду провели дослідження, щоб дізнатися про своїх німецьких клієнтів. Навіть деякі виробники кави, найстаріші експортери та ті, що найбільше законсервувалися у старих методах ведення бізнесу, показують ознаки спроб вести справи по новому. Вони починають працювати у сфері екологічної кавової індустрії і разом з иншими сальвадорцями випробовують ринок таких інноваційних продуктів, як кавовий туризм.

Уряд інституціалізував Національну програму конкуренції і навчив модераторів, які, у свою чергу, навчають малі та середні підприємства-експортери розробляти бізнес-стратегії. Уряд інвестує в мережі освіти, побудову Інтернет-програм для сільських місцевостей та забезпечує деяких найкращих студентів університетів навчанням на курсах розробки програмних продуктів в Індії. Через конференції та Інтернет уряд і приватний сектор отримують доступ до успішних мереж громад емігрантів у Сполучених Штатах, запрошуючи їх стати бізнес-партнерами для створення доступу до ринків, знань, технологій та капіталу.

Лідери Ель Сальвадору розуміють, що комунікації між сільськими місцевостями і столицею, між компаніями та иноземним споживачем, між нацією та громадою емігрантів створюють більш швидкі потоки знань та формують основу конкуренції та добробуту.

Комунікація бачення

Нація вимушена використовувати усі наявні засоби для зміни мислення: електронні та друковані засоби масової інформації, рекламні щити, промови лідерів, конференції, семінари, бази даних та веб-сторінки. Поширення та прийняття нових способів мислення набуде передбачуваного курсу.

Ми свідомі того, що інноватори часто не є каталізаторами змін. Фактично, ранні послідовники часто служать моделями для наслідування для решти нації. У нашій роботі ми шукаємо чемпіонів, які особливо сприйнятливі до того, щоб робити речі по новому, і можуть чітко окреслити і втілити нові ідеї конкуренції, продуктивности та добробуту. Ми виявили, що найбільш ефективними у цій частині процесу є люди, які не є типовими лідерами з високим статусом, проте ті, які увібрали ідеї конкуренції та інновацій і можуть передати їх у внутрішній мережі. Ми зустрілися і провели тренінг для виробника кави в Ель Сальвадорі, який промовляв до застарілої еліти цього сектору. Ми знайшли креативного водія таксі на Бермудах для того, щоб разом з ним створити в надзвичайно розрізненій громаді таксистів нову послугу – тури на таксі. Головне завдання тих людей було продемонструвати «інновативність».

Побудова продуктивної коаліції

Багато соціологів вірять, що запровадження змін стимулює розвиток нових ментальних моделей. Ми пропагували щотижневі зустрічі для того, щоб стимулювати стратегічне мислення у межах кластерів відповідних галузей. На семінарі, спеціально розробленому для покращення міжособистісної довіри та пошуку спільного стратегічного бачення ми працювали з групою, яка у всьому «звинувачувала корову». Практикуючи техніку «продуктивного обґрунтування» у випадках, коли виникали складні та спірні питання, ми створили певні умови для вирішення проблем в групах [23] .

Ми заохотили готельних менеджерів та працівників профспілок готельної галузі зосередитися на нових групах клієнтів, яких вони можуть обслуговувати. Ми заохотили покупців державних підприємств і дрібних постачальників раціоналізувати стратегічний план цього підприємства і поділитися ним. І ми попрацювали з урядовими міністерствами і виробниками сільгосппродукції, які рішуче боролися за макроекономічну програму країни. Ці експерименти з обґрунтуванням продуктивности призвели до пілотних програм зі специфічними завданнями та добре продуманою метрикою успіху.

Розробка та комунікація короткотермінових перемог

Люди більше схильні змінювати свої настанови і поведінку, коли вони бачать прояви успіху. Політики це добре розуміють, і ця частина процесу їх особливо приваблює. При кожному зусиллі змінити ситуацію нам потрібно знайти приклади, в яких добрі речі відбуваються завдяки новому баченню. Приклади успіху можуть включати розробку нового продукту, великі закордонні продажі новим клієнтам, чи угоду між профспілкою та керівництвом підприємства щодо нових інвестицій у навчання чи поліпшення умов праці. Хоча короткотермінові перемоги не повинні бути великими, про них потрібно говорити в контексті нового способу ведення справ.

Інституціалізація змін

Дуглас Норт пише, що інституції є нормами [24] . Зміни повинні формувати нові норми поведінки. Ми шукаємо не створення нових, а удосконалення існуючих інституцій, що досягли своїх функціональних меж завдяки глобалізації, змінам у підходах досягнення добробуту і змінах у цінностях та настановах на світовому рівні. Це означає все: від верховенства права і побудови демократії до модернізації шкіл, приватних фірм та громадських організацій.

Наприклад, ми допомагаємо галузевій асоціації перетворити себе з лобіюючої групи, що бореться з урядом, в організацію, що дійсно керує освітою, сприяє дослідженням і розвитку, інформує малі підприємства і підтримує ринкові дослідження споживачів за кордоном.

Оцінка й утвердження змін

І нарешті, для нації нам потрібно створити простір, щоб бути інтроспективною та самокорегуючою. Нам потрібно створити національні зібрання та инші зустрічі з лідерами державних, приватних, громадських та наукових кіл. Ці зустрічі могли б дати можливість лідерам обговорювати економічні та соціальні результати діяльности нації, а також результативні стратегії, інституційні механізми та ментальні моделі. Специфічні запитання можуть бути такими: Які кількісні системи вимірювання ми можемо використати? Які завдання не вимірюються кількісними методами? Які інструменти ми можемо поліпшити, щоб оцінити самих себе? Якого роду зміни можуть трапитись незабаром, і які зміни будуть генеровані з середини?

Наша стратегія змін і досягнення добробуту нації повинна пройти перевірку на можливість впровадження: вона повинна знайти баланс між минулим і майбутнім, бути чіткою і отримати підтримку, ґрунтуватися на інформації, отриманій в ході детального аналізу, базуватися на інтегрованому наборі виборів і допомагати людям стати такими, якими вони хочуть стати.

Висновок

Більшість людей вірять, що добробут – це добре. Вони також знають, що його важко досягнути. Тільки жменька держав з усіх двохсот країн світу зуміли досягти його для більшості своїх громадян. Навіть якщо б рецепт добробуту був би простими та чітким, це не справа людини ззовні казати націям та народам змінитися. Без сумніву, постануть питання компетенції, моральної влади та намірів людей ззовні [25] . Однак ті з нас, хто зацікавлений і обізнаний у цих питаннях, має зобов’язання продемонструвати лідерам націй, що «добробут – це вибір» [26] і пояснити, якими можуть бути ці вибори і компроміси.

Після півстоліття зосередження на економічному розвитку тепер настав час відійти від простих нормативних схем, рекомендацій згори, вузького концептуалізму добробуту та вимірювання ефективности, які ґрунтувалися виключно на національних кількісних сукупних даних. Тепер настав час спільних національних та регіональних ініціатив, що змінюють ментальні моделі, настав час зосередитися на мікроекономічних основах добробуту та поширенні «інновації». Говард Ґарднер у своїй праці встановлює відмінність між формальними лідерами організацій і людей та неформальними лідерами, які створюють процес навчання та формують думку [27] . У симпозіумі «Культурні цінності та людський прогрес» брали участь член ради та регіональний директор Світового банку, заступник керівника Агенції США з міжнародного розвитку. Це – лідери, які виділяють значні ресурси на проблему розвитку. Серед нас є найвизначніші мислителі у галузі економіки, антропології, політології та державної політики, які поділилися своїми думками на такі різні та взаємопов’язані теми як довіра, конкуренція на рівні фірм, гендерна рівність та розвиток дитини на ранніх стадіях.

Ми бачимо бідність в безкінечних соціальних та економічних показниках і инших абстракціях, що кладуть нам на стіл, і які щодня виникають на екранах наших комп’ютерів. Проте, бідність зачіпає тоді, коли ти зустрічаєш обдарованого індійського хлопчика з нижчої касти, який не буде ходити до школи. Та бідність, коли вам фізично погрожують, приставивши мачете до вашого горла на вулицях Найробі. Та бідність, що викликає у вас нудоту, коли ви зустрічаєте дівчину-підлітка, яка живе на вулиці Боготи, пальці на ногах і руках якої відгризли голодні щурі, коли вона немовлям була кинута в стару каналізацію.

Переслідувані цими образами та натхненні усіма, хто приклався до цієї книги, ми розмірковуємо, чи часом деякі соціальні та політичні проблеми регіону Великих Озер у Східній та Центральній Африці чи на Балканах не є пов’язані з проблемою добробуту. Ми зосередилися на тому, як політичні та військові рішення у цих регіонах можуть бути доповнені чи навіть замінені на процес комплексних змін.

Хоча кожний доповідач підтримав зобов’язання зробити життя у світі кращим, більшість з нас коментують з позиції, яка перебуває під сильним впливом нашої професійної спеціалізації і наших функціональних обов’язків, а також нашої власної ментальної моделі. Наша проблема не набагато відрізняється від тієї, з якою стикнулися експерти, які спробували розв’язати «історію вини корови»: як об’єднати одне розуміння з иншим для того, щоб почати запроваджувати процес змін на місцевому рівні в країні, що розвивається, який би був настільки ретельно інтегрованим, добре керованим та продуктивно обговореним, що він починав би наставляти нації та народи на шлях високого та зростаючого добробуту. Наразі, світ ще не бачив жодного такого випадку.

Автор хоче висловити вдячність за підтримку Абраму Софаеру (Abraham Sofaer) та Джоел Гайят з Інституту Гувера при Стенфордському Університету. Спеціальна подяка Джонатану Донеру (Jonathan Donner), Джефрі Вецлеру (Jeffrey Wetzler), Йошу Руксіну (Josh Ruxin), Девіду Рахкіну (David Rahkin), Ітану Бергу (Ethan Berg) та Ассену Васілеву (Assen Vassilev) за цінні коментарі. Заголовок цієї книги буде також заголовком наступної книги, написаної в співавторстві з Кайєю Мілер (Kaia Miller) та Йозефом Бабєц (Joseph Babiec).

Переклала Лілія Шевчук


[1] Debraj Ray, Development Economics (Princeton: Princeton University Press, 1998), p. 9.

[2] Там же, стор. 12.

[3] Амарт’я Сен ( Amartya Sen ) обговорив різницю між фондами і потоками в статті «The Concept of Wealth» в книзі The Wealth of Nations in the Twentieth Century: The Policies and Institutional Determinants of Economic Development, ed. Ramon Myers (Stanford: Hoover Institution Press, 1996).

[4] За найкращим практичним прикладом цього погляду на добробут дивіться у внутрішній, проте тепер загально доступний, меморандум Джеймса Вулфенсона ( James Wolfensohn ) про Схему всебічного розвитку ( Comprehensive Development Framework CDF), весна 1999. Президент Світового банку почав впроваджувати « холістичний» підхід до розвитку навколо концепції «соціального балансу» .

[5] Sen, «Concept of Wealth», p. 7.

[6] Thomas Sowell, Conquests and Cultures (New York: Basic, 1998), p. 329.

[7] Alex Inkeles, One World Emerging (Boulder: Westview, 1998), p. 316.

[8] Ronald Inglehart, Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in Forty-Three Societies (Princeton: Princeton University Press, 1997), chap. 1.

[9] Michael Fairbanks and Stace Lindsay, Plowing the SeaNurturing the Hidden Sources of Growth in the Developing World (Boston: Harvard Business School Press, 1997).

[10] Ми адаптували цю концепцію зі сфери когнітивної психології, яка була вперше сформульована в 1948 році Кенетом Крейком ( Kenneth Craik ) , щоб збагатити наш набір інструментів економічного розвитку. Див. також: Chris Argyris, Reasoning, Learning, and Action: Individual and Organizational (San Francisco: Jossey-Bass, 1982); and Peter Senge, The fifth Discipline (New York: Dou-bleday Currency, 1990), chap. 10, «Mental Models.»

[11] Учасники симпозіуму Мар’яно Ґрондона та Лоренс Гаррісон розвинули цю концепцію системи цінностей, що сприяють чи перешкоджають інноваціям.

[12] Douglass North, «Institutional and Economic Change», Distinguished Lecture Series 12, The Egyptian Center for Economic Studies, February 1998.

[13] Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York: Basic, 1973), p. 89.

[14] Edward O. Wilson, «From Genes to Culture», Consilience (New York: Knopf, 1998), chap. 7.

[15] Inkeles, One World Emerging, p. 24; italics added.

[16] Joseph Stiglitz, «Toward a New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processes» (The Prebisch Lecture at UNCTAD, Geneva, 18 October 1998).

[17] Paul Krugman, «Does Third World Growth Hurt First World Prosperity?» Harvard Business Review, June-August 1994, pp. 113-121.

[18] Lawrence Harrison, The Pan-American Dream (New York: Basic, 1997), p. 261.

[19] Inkeles, One World Emerging, p. 83.

[20] На цю схему для запровадження зміни надихнули роботи Роджера Мартіна ( Roger Martin ) , директора компанії «Монітор», та декана школи бізнесу Університету Торонто і Джона Котера ( John Kotter ) з Гарвардської бізнес-школи. Ця схема практикувалася, формувалася і покращувалася радниками-регіональними представниками «Монітору» з питань конкурентності: Джо Бабєц на Бермудах, Джим Вестенан ( Jim Vestennan ) в Колумбії, Кайя Мілер ( Kaia Miller ) в Ель Сальвадорі, Джеф Глюк ( Jeff Glueck ) в Венесуелі, Ітан Верг в Республіці Татарстан, Рендал Кемпнер ( Randall Kempner ) в Перу, Мет Айєрінг ( Matt Eyring ) в Болівії та Йош Руксін ( Josh Ruxin ) в Уганді.

[21] Цього ж висновку дотримуються Джерфі Сакс ( Jeffrey Sachs ) та Ендрю Уорнер ( Andrew Warner ). Див. їх «Natural Resource Abundance and Economic Growth», National Bureau of Economic Research, Cambridge, Working Paper 5398, December 1995.

[22] Див.: Paul Krugman, «Does Third World Growth Hurt First World Prosperity?» Harvard Business Review, June-August 1994, pp. 113-121.

[23] Засновником і лідером у цій галузі є Кріс Аргиріс ( Chris Argyris ), почесний професор emeritus Гарварду та директор компанії «Монітор». Його провідна книга на цю тему Over-coming Organizational Defenses (New York: Prentice-Hall, 1990).

[24] Douglass North, Structure and Change in Economic History (New York: Norton, 1981), p. 201.

[25] Обговорення культурного релятивізму не включено до цієї статті, проте буде детально розглядатися в форматі книги. Зараз, погляньте на дві сторони аргументів в книзі Daniel Boorstin , The Seekers ( New York : Random House , 1998), p . 195.

[26] Мою фразу «добробут – це вибір» використовує також Майкл Портер.

[27] Howard Gardner, Leading Minds: An Anatomy of Leadership (New York: Basic, 1995), p. 293


ч
и
с
л
о

53

2008

на початок на головну сторінку