зміст
попередня стаття наступна стаття на головну сторінку

Дванадцять основних заповідей Братства вільних мулярів

1. В основі Братства є традиційна віра у Всевишнього, Великого Будівничого Усесвіту, що ніяк не суперечить різним релігійним віруванням і переконанням, а навпаки об’єднує їх у високому гуманному стремлінні.

2. Братство опирається на традиційні ритуали і символіку, прискіпливо дотримуючись давніх традицій.

3. Організаційно Братство є Орденом, до якого належать тільки мужі вільні і доброї слави, що сповідують у своєму житті ідеали гуманности і братерства у їх глибшому сенсі.

4. Члени Братства прагнуть добросовісно дотримуватись ритуалів з їхнім повним символічним змістом, як шляху пізнання, втаємничення і духовного вдосконалення, що є засадничими ідеалами організації.

5. Братство спрямовує своїх членів на духовне самозбагачення, випромінює через них свою високу гуманність на людську спільноту.

6. Члени братства зобов’язуються поважати переконання і віру кожного, не допускати у своєму колі протистояння політичних чи релігійних думок, бо воно засноване на братерській згоді і взаєморозумінні.

7. Члени Братства беруть зобов’язання над Книгою Священного Слова, аби надати їм урочистого й освяченого характеру.

8. Члени Братства поза профанним світом працюють у своєму закритому колі, де завжди обов’язково присутні три Великі Світила Братства – Книга Священного Слова, кутник і циркуль – згідно з засадами Конституції Світового Братства і традиційного порядку.

9. Братство приймає до свого кола лише чесних і моральних повнолітніх осіб, спроможних осягнути безмежність пізнання.

10. У своєму колі члени Братства плекають любов до своєї батьківщини, послух її законам і пошану до законної влади. Вони вважають, що їхній перший обов’язок – шанувати всяку натхненну Працю.

11. Члени Братства зобов’язуються, дотримуючись свого гідного і високоморального рівня, не викривати сутність духовних основ організації і поширювати її моральний вплив на широкі суспільні кола.

12. Члени Братства зобов’язуються без вагання подавати один одному братерську допомогу за усіх найскладніших обставин, навіть наражаючи себе на небезпеку. Вони повинні завжди зберігати спокій і рівновагу духу, необхідні для повного самоопанування.


ч
и
с
л
о

54

2009