повернутися бібліотека Ї

Тарас Возняк

Ретроспективна полiтологiя. Епоха Кучми

© Т. Возняк, 2010
© Незалежний культурологічний журнал «Ї», оформлення серії, 2010

ЗМІСТ
Вступ. Украдена Україна. Епоха Кучми PRE-Ющенко
Моделi польсько-українського спiвiснування. Ретроспектива та перспектива
Геополiтична роль Захiдної України в українському та европейському контекстi
Елiтнi групи в сучаснiй Українi
Просування ЕС на Схiд. Перспектива України
Ґлобалiзацiя як виклик людству
Проект Україна. Пiдсумки десятирiччя
Складний золотий вересень тридцять девятого
Украдена Україна. До формування української полiтичної нацiї
Уроки росiйської