повернутися бібліотека Ї

обкладинкаТарас Возняк “Тексти та переклади”

Видавництво "Фоліо" Харків 1998

Проект Харківської правозахисної групи за сприяння Міжнародного Фонду "Відродження"

ISBN 966-03-0382-3
© Тарас Возняк, статті, переклади, художнє оформлення, 1998


ЗМІСТ

Семантичний простір мови

Спроба формального підходу до опису семантичного простору мови
Семантична розгортка української лексеми “біля
О-мовлення світу як його творення
Ви-говорення світу чи панегірик Гомеру
Ґенеральна топоніміка мови


Одвічні запитання
Причинки до філософії мовлення

Ancilla theologiae?
Манівці раціоналізму
Слугування та віра
Що є мораль?
Складність людини і надія
Гріх існування
Дар життя
“Народження трагедії з духа музики” та “Лісова пісня” чи слово – музика – мовчання
“Небуття хамелеон” в поезії Емми Андієвської
Цивілізація очікування
Відродження івриту та української мови
Локус мітологеми Єрусалиму
Хасидизм та катастрофа “банального зла”
Відродження держави та людина


МАРТІН ГАЙДЕҐҐЕР

Будувати, проживати, мислити
Буття в околі речей
Гельдерлін та сутність поезії


ГАНС ҐЕОРҐ ҐАДАМЕР

Що є істина?
Про вклад поезії в пошук істини
Гельдерлін та майбутнє
Поезія та пунктуація


ҐАБРІЕЛЬ МАРСЕЛЬ

Тарас Возняк
Ґабріель Марсель в українському контексті

Бути і мати
Частина перша
Метафізичний щоденник
Нарис феноменології володіння
Частина друга Віра і дійсність
Зауваги про сучасну арелігійність
Міркування про віру
Побожність у поглядах Петера Вуста
Примітки