повернутися бібліотека Ї

Тарас Возняк

Феномен міста

© Т. Возняк, 2009
© Незалежний культурологічний журнал «Ї», оформлення серії, 2009

ISBN 978-966-7007-77-5

ЗМІСТ

 • Від автора
 • Будування та проживання

 • Місто як «машина для життя»
 • Феномен міста
 • Морфологія міського простору
 • Семантичні простори міста
 • Народження та генеза ідеї «ідеального міста»
 • Просторово-часовий локус мітологеми Єрусалиму
 • Масонство як будування храмів і людини
 • Видиво міста «Germania»
 • Дерево-місто і місто-матриця, чи δημοκρατια проти δεσποτια
 • Львів. Місто

 • Феномен галицької ідентичности
 • Львів: Sine qua non – без чого немає
 • Львів: українсько-польсько-єврейський спільний культурний спадок
 • Львів: «Всякому городу нрав і права»
 • Львів: Подих смерти
 • Львів: динаміка політичного позиціювання
 • Львів: спроба практичного планування
 • Львів. Люди

 • Вільний будівничий Іван Левинський
 • Пропозиції до життєпису та інтелектуальної біографії Майстра Пінзеля
 • Богдан Ігор Антонич – φόβος чи έρως міста